Är koffeinfritt kaffe bra för dig? | Koffeinfri

koffeinfritt, koffeinfritt koffeinfritt kaffe är koffeinfritt kaffe bra för dig, schweizisk vattenprocess

Även om du föredrar vanligt kaffe framför koffeinfritt, det är nog en fråga du har funderat över minst en gång:

Är koffeinfritt kaffe bra för dig? Eller mer specifikt är kafét kaffe bättre för din hälsa än vanligt kaffe?

Det är lite känt faktum koffeinfritt kaffe upptäcktes faktiskt av en slump i början av 20th århundrade. Medan en sändning av kaffebönor var i transit under en tysk kaffesäljares övervakning blev de blötläggda i havsvatten och slängde naturligtvis en mängd av koffeinet. Strax därefter började tillverkare experimentera med en mängd olika metoder och ämnen för att producera den första kommersiellt tillgängliga koffeinfritt kaffe.

Men trots att ha funnits i mer än ett sekel, finns det fortfarande stor förvirring när det gäller potentiella fördelar med koffeinfri.

Koffeinfritt kaffe: två viktiga överväganden om koffeinfritt

Vid utvärdering av hälsofördelarna (eller på annat sätt) av kafét kaffe, det finns två viktiga överväganden att ta hänsyn till.

Den första av dessa är metod för att extrahera koffein. I början av koffeinfrittanvände producenter bensen för att effektivt extrahera koffeinet från gröna kaffebönor. Ett starkt kemiskt lösningsmedel, exponering för även små mängder bensen kan orsaka allt från sömnighet till illamående till hudirritation. Långvarig exponering som potentiellt kan leda till blodsjukdomar och till och med cancer.

Inte överraskande undviker därför den stora majoriteten av samtida kaffeproducenter att använda bensen till varje pris. Ändå fortsätter vissa att använda ett antal potenta kemiska lösningsmedel för att ta bort så mycket koffein som möjligt från det resulterande kaffet. Även i fall där dessa kemikalier inte kommer direkt i kontakt med kaffebönorna kan det fortfarande finnas spår av dem i den sista koffeinfritt.

Som sådan är det viktigt att hålla fast vid kafét kaffe tillverkas med endast de säkraste utvinningsmetoderna. En av dem är känd som Bergsvattenprocess, som tillsammans med att producera det mest smakrika kaffet också tar bort skadliga ämnen och kemikalier från ekvationen. De Bergsvattenprocess används vanligtvis av producenter av gourmetkaffe, snarare än massproducerat generiskt koffeinfritt.

När det gäller den andra överväganden handlar det om att väga upp de potentiella fördelarna och nackdelarna med koffeinkonsumtion. Under de senaste åren har en mängd studier kopplat till måttlig daglig koffeinkonsumtion med ett stort antal hälsofördelar. Från cancerförebyggande till kognitiv kapacitet till produktivitet och så mycket mer kan dessutom kaffekonsumtion vara till nytta för de allra flesta vuxna.

Men den överväldigande majoriteten av fördelarna med kaffekonsumtion har hittills bara kopplats direkt till vanligt kaffe. Experter som säger att det ännu inte är möjligt att med säkerhet ange om koffeinfritt har samma hälsofördelar som koffeinfritt kaffe.

Ändå antioxidanter och andra fördelaktiga föreningar som finns i alla typer av kaffebönor har potential att gynna människors hälsa. För övrigt, koffeinfritt kaffe har kopplats till en markant minskning av typ 2-diabetesrisken - exakt samma som vanligt kaffe.

Och naturligtvis, om biverkningarna i samband med koffeinkonsumtion anses obehagliga av någon kaffeälskare, är det helt enkelt meningsfullt att eliminera koffein från ekvationen.

På Haymans online-kaffebutik hittar du världens bästa koffeinfritt. I motsats till de flesta andra koffeinfritt kaffe, vilka är koffeinfritt använder potentiellt skadliga lösningsmedel och kemikalier, Haymans fantastiska Mexico Chiapas Organic Decaf är koffeinfritt genom det innovativa Berg Vattenprocess, en 100% kemikaliefri koffeinfri metod. Klicka här för att beställa vår otroliga Mexico Chiapas Organic Decaf idag, skickar vi över hela världen!